Belgianpaimenkoira malinois

Belgianpaimenkoira malinois on alun perin paimenkoira. Nykyään se on paljon käytetty työkoira sekä monipuolinen harrastuskoira. Kunnioitusta ja ihailua rodussa herättää nimenomaan sen monipuolisuus sekä halu työskennellä ihmisen kanssa. Ihanteellinen malinois on luonteeltaan tasapainoinen, rohkea sekä työskennellessään määrätietoinen, vahva viettinen ja omaa hyvän koulutettavuuden. Rotumääritelmä kuvaa belgianpaimenkoiran olevan valpas, aktiivinen ja aina valmis toimimaan. Sillä on synnynnäinen lauman vartioimiskyky ja se puolustaa tarvittaessa isäntäänsä täysin epäröimättä, perään antamattomasti ja kiihkeästi. Malinoisin ei missään nimessä kuulu olla arka tai korostuneen aggressiivinen.

Haluan kasvattaa tasapainoisia ja vahvaviettisiä koiria jotka omaavat hyvän hermorakenteen. Minulle kasvattajan on tärkeää vaalia malinoisin työkoira ominaisuuksia. Jalostusvalinnoissani luonteen osalta painotan hyvään hermorakenteeseen, työmotivaatioon, taistelutahtoon sekä henkiseen kestävyyteen. Vaikka belgianpaimenkoira on palveluskoira ei sen tule olla luonneominaisuuksiltaan liioiteltu tai vaikeasti hallittavissa. Pyrin jalostuksessa välttämään koiria jotka ovat miltään osin arkoja tai yliherkkiä! Hyvän harrastuskoiran ominaisuuksiin kuuluu ehdottomasti myös hyvä ja terve rakenne. Rakenne vaikuttaa oleellisesti koiran terveyteen ja lihaksistoon. Belgianpaimenkoira on rotumääritelmän mukaan vahvalihaksinen ja sitkeä koira, sen tulee olla fyysisesti kestävä ja kyetä liikkumaan paimenkoiralle ominaisella tavalla.

Malinois rotuna on suhteellisen terve. Rodulla kuitenkin esiintyy jonkin verran lonkka dysplasiaa, kyynärnivel dysplasiaa, osteokondroosia, spondyloosia, epilepsiaa sekä silmäsairauksia. Rotu kuuluu PEVISAan lonkkien, kyynärien ja silmien osalta. Rotuyhdistys suosittelee että jalostukseen käytettävät koirat olisivat olkanivel sekä selkäkuvattuja. Kasvatustyössäni pyrin noudattamaan jalostustoimikunnan suosituksia. Koirani tutkitaan PEVISA ohjeiden mukaisesti sekä ne virallisesti selkäkuvataan. Pyrin arvioimaan koirieni jalostusarvoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ulkomuodon, luonteen kuin käyttöominaisuuksienkin osalta. Suunnitellessani yhdistelmiä pyrin välttämään tietoisia riskejä sairauksien osalta tutustumalla tarkasti myös koirien lähisukulaisiin sekä käyttämään ensisijaisesti terveitä ja luonneominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria.

Kotona asuvat koirat


narttu Bandama De Rapidcan, "Caru"

uros King Ivarus, "Cosmo"