Mopsi

Mopsi rotuna on mitä ihanteellisin seurakoira. Se on temperamenttinen, ihmisrakas, sosiaalinen sekä hyvin sopeutuvainen rotu. Rotumääritelmä kuvaa mopsin olevan "multum in parvo" eli paljon pienessä koossa!

Mopsi on kuitenkin rotu jonka ulkomuoto ja piirteet liioiteltuina saattavat altistaa sen terveysongelmille. Koska mopsi on brakykefaalinen eli lyhytkuonoinen rotu, minulle kasvattajana on ensiarvoisen tärkeää että jalostukseen käyttämäni koirat kykenevät hengittämään vaivata ilman korostuneita hengitysääniä. Mopsi neliömäisenä sekä vankka rakenteisena koirana omaa myös taipumuksen polvilumpion sijoiltaanmenoon. Jalostusvalintoja tehdessäni kiinnitän huomiota siihen että koira on riittävästi kulmautunut sekä liikkuu vaivattomasti, sillä hyvä rakenne mahdollistaa koiran hyvinvoinnin ja suorituskyvyn.

Mopseilla esiintyy jonkin verran silmäsairauksia, patella luksaatiota, sikaripunkkia, epilepsiaa sekä kivesvikaa. Mopsi ei kuulu PEVISAan, mutta rotuyhdistys suosittelee että jalostukseen käytettäviltä koirilta olisi esittää viralliset silmä,- polvi-, ja sydän lausunnot sekä PDE (PugDogEnkefalitis) testi. Pyrin kasvatustyössäni noudattamaan jalostustoimikunnan suosituksia. Jalostukseen käyttämiltäni mopseilta tutkitaan silmät, polvet ja sydän. Niille tehdään myös PDE- testi jolla selvitetään alttius sairastua mopsien enkefaliittiin. Suunnitellessani yhdistelmiä pyrin välttämään tietoisia riskejä sairauksien osalta tutustumalla tarkasti myös koirien lähisukulaisiin sekä käyttämällä jalostukseen ensisijassa terveitä koiria!


uros Troppola Year Of The Dragon, "Helmut"

uros Troppola Buddy Holly, "Victor"

narttu Sprogu Famous Felicia, "Isla"